Core Classes in D&D

Omdat er zoveel mogelijkheden zijn voor wie en wat je wilt spelen binnen de wereld van D&D, zal ik het hier houden bij de base classes.

Barbarian-
Als Barbarian ben je goed in 2 dingen; hard slaan en harde klappen opvangen.
Alignment: Any non-lawful
Class skills: Climb, Craft, Handle Animal, Intimidate, Jump, Listen, Ride, Survival & Swim. Dit is verder volledig afhankelijk van het aantal skill points wat je in je skills zet.
Class features: All simple and martial weapons, Fast movement (als je geen armor draagt), Illiteracy (Ze kunnen dus niet lezen!), Rage.
De rage ability is een interessant element bij de barbarian. Je kan het zien als een soort tunnelvisie van woede. Ze hebben dan zo’n grote focus op wat voor hun is, dat ze minder goed opletten op hun omgeving. Ze slaan wel harder dan!

Bard-
Als Bard kan je mensen inspireren en manipuleren.
Alignment: Any non-lawful
Class skills: Appraise, Balance, Bluff, Concentration, Craft, Decipher Script, Diplomacy, Disguise, Escape Artist, Gather Information, Hide, Jump, Knowledge, Listen, Move Silently, Perform, Profession, Sense Motive, Sleight of Hand, Speak Language, Spellcraft, Swim, Tumble and Use Magic Device. Dit is verder volledig afhankelijk van het aantal skill points wat je in je skills zet.
Class features: All simple weapons en een aantal uitzonderingen (zoals de rapier en de whip). Spells, Bardic Knowledge, Bardic Music.
Bardic Knowledge en Bardic Music zijn 2 dingen die misschien nog wat uitleg nodig hebben; als Bard kom je vaak overal en weet je dus over het algemeen wel wat belangrijke mensen, legendarische items of belangrijke plekken. Hiervoor kan je dus een check gooien. Met Bardic Music zorg je voor magische effecten om jou en je party members heen. Ze worden door jou geinspireerd waardoor ze net iets harder kunnen slaan of net iets beter zijn in wat ze eigenlijk willen doen.

Cleric-
Clerics zijn erg religieus of principieel ingesteld, hierdoor krijgen zij hun magische krachten.
Alignment: Within one step of his deity.
Class skills: Concentration, Craft, Diplomacy, Heal, Knowledge, Profession en Spellcraft.
Class features: All simple weapons. Aura (ze stralen hun alignment uit), Spells, Turn/Rebuke undead.
Clerics kiezen een deity uit die ze aanbidden. Deze deity zorgt voor hun alignment, welke magie er gebruikt kan worden, zijn normen en waarden en hoe anderen hem zien. Ook kiest een Cleric 2 domains uit waarvan hij zijn spells kan voorbereiden.

Druid-
Druids zijn de bewakers van de natuur. Alles in de natuur is heilig maar ook hun wapen.
Alignment: Neutral Good, Lawful Neutral, Neutral, Chaotic Neutral or Neutral Evil.
Class skills: Concentration, Craft, Diplomacy, Handle Animal, Heal, Knowledge (nature), Listen, Profession, Ride, Spellcraft, Spot, Survival en Swim.
Class features: Weapon proficiency; Club, Dagger, Dart, Quarterstaff, Scimitar, Sickle, Shortspear, Sling and Spear. They can’t wear any metal armor.
Druids krijgen van begin af aan een animal companion. Dit dier hoort bij jou als Druid en elk dier heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Druids kunnen in latere levels zelf ook veranderen in een dier.

Fighter-
Als fighter kies je 1 wapen en dit wapen is jouw expertise.
Alignment: Any
Class skills: Climb, Craft, Handle Animal, Intimidate, Jump, Ride en Swim.
Class features: All simple and Martial weapons en all armor.
Als een fighter, heb je recht op bepaalde bonus feats. Deze feats zorgen ervoor dat je net iets beter kan vechten dan de anderen.

Monk-
Monks maken een kunst van het vechten met hun hele lichaam.
Alignment: Any Lawful.
Class skills: Balance, Climb, Concentration, Craft, Diplomacy, Escape Artist, Hide, Jump, Knowledge (arcana), Knowledge (religion), Listen, Move Silently, Perform, Profession, Sense Motive, Spot, Swim en Tumble.
Class features: Weapon proficiency; Club, Crossbow, Dagger, Handaxe, Javelin, Kama, Nunchaku, Quarterstaff, Sai, Shuriken, Siangham en Sling.
Monks vechten echter voornamelijk met hun lichaam en niet met wapens. Ook dragen Monks geen armor.

Paladin-
Heilige krijgers.
Alignment: Lawful Good
Class skills: Concentration, Craft, Diplomacy, Handle Animal, Heal, Knowledge (nobility), Knowledge (religion), Profession, Ride en Sense Motive.
Class features: All simple and martial weapons and all armor. Aura of Good, Detect Evil, Smite Evil.
Omdat een Paladin een voorstander is van het goede, zal Evil niet snel in de buurt willen komen van een Paladin. Hij kan namelijk zien dat ze Evil zijn en extra schade doen.

Ranger-
Rangers zijn meestal de druids van de stad.
Alignment: Any
Class skills: Climb, Concentration, Craft, Handle Animal, Heal, Hide, Jump, Knowledge (dungeoneering), Knowledge (geography), Knowledge (nature), Listen, Move Silently, Profession, Ride, Search, Spot, Survival, Swim en Use Rope.
Class features: All simple and martial weapons, light armor and shields.
Rangers mogen hun Favored Enemy uitkiezen als ze level 1 zijn, dat zorgt ervoor dat ze beter weten hoe ze tegen deze enemy moeten vechten en ze doen meer schade.

Rogue-
Denk sneaky, denk stealthy dan kom je wel een beetje uit bij de rogue.
Alignment: Any.
Class skills: Appraise, Balance, Bluff, Climb, Craft, Decipher Script, Diplomacy, Disable Device, Disguise, Escape Artist, Forgery, Gather Information, Hide, Intimidate, Jump, Knowledge (local), Listen, Move Silently, Open Lock, Perform, Profession, Search, Sense Motive, Sleight of Hand, Spot, Swim, Tumble, Use Magic Device en Use Rope.
Class features: All simple weapons en een aantal uitzonderingen (zoals de rapier en de hand crossbow). Light armor. Sneak Attack, Trapfinding.
De sneak attack is een van de mooiere opties van de Rogue. Dit zorgt er namelijk voor dat je extra schade kan doen als je goed samenwerkt met de anderen.

Sorcerer-
Magie is heel natuurlijk voor je en magie is jouw levensessentie.
Alignment: Any.
Class skills: Bluff, Concentration, Craft, Knowledge (arcana), Profession en Spellcraft.
Class features: All simple weapons, no armor and no shields! Spells, Familiar.
Sorcerers can do magic because that is their nature. They have a familiar that is magically connected to them. The creatures are more intelligent and tougher. The sorcerer can feel what the familiar can feel.

Wizard-
Met studie, kom je ook aan magie. Veel meer magie.
Alignment: Any.
Class skills: Concentration, Craft, Decipher Script, Knowledge, Profession en Spellcraft.
Class features: Proficient with Club, Dagger, Crossbow, Quarterstaff en niet met armor of shields. Spells, Bonus Languages (draconic), Familiar, Scribe Scroll (scrolls maken), Bonus Feats (metamagic) en Spellbooks.
Wizards moeten hard leren voor hun magie en kunnen alleen spells die zij kennen uitvoeren. De familiar is hetzelfde als bij een sorcerer.

Zelf speel ik het liefste een Sorcerer, of een Rogue. Dat zijn echt mijn favo classes!

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.